Klađenje je grijeh ?


Sve vrste igara na sreću - posebno pak takve vrste kockanja - po sebi mogu biti vrlo opasni i štetni. No, kockanje samo po sebi nije grijeh, ali s lošom nakanom ili razvijenom ovisnošću može postati i vrlo grešno. Grijeh su i mogući negativni učinci toga kockanja, jer ono može izravno ugroziti život drugih, naprimjer, kada bi jedan član obitelji prihode potrebne za život ulagao i gubio na kocki. Osim toga, klađenje vrlo često dovodi do ovisnosti, vodi k pohlepi, lakomosti, zanemarivanju obaveza, ali može dovesti i do zloporabe vremena te do »rasipanja talenata« - kada bi se netko pouzdavao da će, ne radom nego »srećom na klađenju« steći dobra koja su mu potrebna za život ili se pak ludo nadao da će njima steći bogatstvo, riskirajući na njih sve što posjeduje.
Katekizam Katoličke Crkve je jasan i nedvojbeno ističe: »Igre na sreću (kartanje, itd.) i oklade nisu same po sebi protivne pravdi. One postaju moralno neprihvatljivima kad lišavaju osobu onoga što joj je nužno za namirenje vlastitih i tuđih potreba. Igračka strast može postati teškim robovanjem. Nepravedno se kladiti ili varati na kartama težak je grijeh, osim ako je nanesena šteta tako laka da je onaj kome je učinjena ne može razumno smatrati važnom« (br. 2413). Nekome su kockanje i igre na sreću zabava, što po sebi nije nužno grijeh, što ne znači da ga se može opravdavati, jer ono može dovesti do robovanja i ovisnosti kojima se šteti sebi i drugima, jer se i novac i vrijeme utrošeni na kockanje »otimaju« od dobara i vremena što bi ih se trebalo posvetiti obitelji i sebi. Svatko - osobito vjernik - tko pristupa igrama na sreću iz zabave, mora biti vrlo svjestan da mora paziti da ne upadne u teški grijeh neumjerenosti; mora znati kako nadzirati svoje strasti, svoje jake osjećaje, ali i materijalna dobra kojima raspolaže. U igri na sreću - ako npr. karta s nekim - ne smije varati, pa se u broju 2412 KKC-a ističe se da se mora dati odšteta za počinjenu nepravdu, koja »zahtijeva povrat otetoga dobra vlasniku«, a sam Isus blagoslivlja Zakeja koji kaže: »Ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko« (Lk 19, 8).
Valja znati da svatko - i onaj tko nije baš imućan, kao i onaj tko je imućan - uvijek mora voditi računa o tome da se ono što ima mora iskoristiti dobro, te vidjeti kako materijalna dobra iskoristiti za ono za što su potrebna i za one kojima je potrebniji. Sportsko klađenje, kockanje i igre na sreću ne smiju postati »izvor prihoda«. Izvor prihoda mora biti i jest - pošteni rad.
I u Hrvatskoj klađenje i igre na sreću, raznih vrsta, postaju veliki »business« i rijetki ga doživljavaju kao puku, pa i nevinu zabavu ne očekujući velike dobitke, dok je velik broj onih koji nažalost završe loše i kaju se zbog poroka kojega se ne mogu odreći, a vodi ih u propast. Kada postane strast, kockanje u konačnici svakoga čovjeka odvodi od Boga i okreće ga »ljubavi prema novcu«. Novac se nikada ne smije tratiti, kao što se ne smije tratiti vrijeme na gledanje »Big Brothera«, uživanje u suludo skupoj hrani ili pak novac na kupovanje bespotrebnih ili pak neprihvatljivo skupih stvari. Dobro je na pameti imati evanđeosku izreku: »Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu« (Mt 6, 24). ( izvor: glas koncila)

Nema komentara:

Superenalotto

SuperEnalottoSuperEnalotto is a 6 from 90 game that offers huge jackpots every Tuesday, Thursday and Saturday. All draws are held at 8pm in Italy, but participation in this lottery game is now open to players all over the world, thanks to the ability to buy SuperEnalotto tickets online.

SuperEnalotto is the most popular national lottery game in Italy, and is played by millions of players each and every week. Launched in December 1997 by a private company (Sisal SpA), SuperEnalotto replaced the earlier Enalotto game that had been played since the 1950’s. In 2009 the SuperEnalotto jackpot topped the €100 million mark and produces jackpots of record breaking proportions quite often. Unlike many other lotteries around the globe there is no cap on the amount of times that a Superenalotto jackpot can rollover; the main reason that such large jackpots are achieved for this lottery.

You can take part in Superenalotto by purchasing your tickets online from anywhere in the world. To take part in this hugely popular lottery, click the "play now" button or visit the buy official tickets page.